Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh

Hotline: 090 808 2288 - 093 898 2028

Email: nhatngu.nsx@gmail.com

Học tiếng Nhật


Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật

Bảng Chữ Cái Tiếng Nhật

25/09/2017 - 9:17 AMadmin
Tiếng Nhật có 3 loại chữ viết: Hiragana, Katakana, và Kanji. Hiragana và Katakana là loại chữ biểu âm, mỗi chữ biểu thị một âm tiết. Hãy học các chữ cái tiếng...
Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 1

Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 1

25/09/2017 - 3:17 PMadmin
Tổng hợp bài học ngữ pháp tiếng nhật theo giáo trình Mina no Nihongo, những bài học này được biên soạn chi tiết và cụ thể, hi vọng sẽ giúp ích cho những bạn...
Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 2

Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 2

25/09/2017 - 3:16 PMadmin
Ngữ pháp Minna no nihongo được biên soạn chuẩn dành cho người việt học tiếng nhật, đây là bộ giáo trình được sử dụng phổ biến trong các trung tâm và các khoa...
Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 3

Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 3

25/09/2017 - 2:01 PMadmin
Học tiếng nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 3 Ngữ pháp Minna no nihongo được biên soạn chuẩn dành cho người việt học tiếng nhật, đây là bộ giáo trình được...
Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 4

Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 4

25/09/2017 - 3:15 PMadmin
Ngữ pháp Minna no nihongo được biên soạn chuẩn dành cho người việt học tiếng nhật, đây là bộ giáo trình được sử dụng phổ biến trong các trung tâm và các khoa...
Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 5

Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 5

25/09/2017 - 3:15 PMadmin
Học tiếng nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 5 Ngữ pháp Minna no nihongo được biên soạn chuẩn dành cho người việt học tiếng nhật, đây là bộ giáo trình được...
Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 6

Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 6

25/09/2017 - 3:13 PMadmin
Học tiếng nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 6 Ngữ pháp Minna no nihongo được biên soạn chuẩn dành cho người việt học tiếng nhật, đây là bộ giáo trình được...
Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 7

Học tiếng Nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 7

25/09/2017 - 3:12 PMadmin
Học tiếng nhật - ngữ pháp Minna no Nihongo bài 7 Ngữ pháp Minna no nihongo được biên soạn chuẩn dành cho người việt học tiếng nhật, đây là bộ giáo trình được...
Tài liệu ôn luyện và đề thi thử JLPT Thi N5

Tài liệu ôn luyện và đề thi thử JLPT Thi N5

31/10/2017 - 2:12 PMadmin
TÀI LIỆU ÔN LUYỆN VÀ ĐỀ THI THỬ JLPT N5 Phần từ vựng: khoảng 800 từ. Học hết 25 bài Mina no Nihongo, vốn từ vựng của bạn có thể lên đến 1000 từ, nếu có...

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh