Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh

Hotline: 090 808 2288 - 093 898 2028

Email: nhatngu.nsx@gmail.com

Bộ tài liệu ôn luyện và đề thi thử jlpt

BỘ TÀI LIỆU ÔN LUYỆN VÀ ĐỀ THI THỬ JLPT N3
BỘ TÀI LIỆU ÔN LUYỆN VÀ ĐỀ THI THỬ JLPT N3
Giới hạn kiến thức JLPT N3 Phần từ vựng: khoảng 3750 từ. Về từ vựng, các bạn nên học theo giáo trình Mina no Nihongo trung cấp. Với khoảng 1200 từ vựng ở Mina...
Bộ tài liệu luyện thi và đề thi thử JLPT -  N4
Bộ tài liệu luyện thi và đề thi thử JLPT - N4
Trong giai đoạn nước rút cuối cùng này thì việc luyện làm đề thi năng lực tiếng Nhật N4 là vôn cùng quan trọng. Thế nhưng nó chưa đủ để giúp các bạn có thể...
Tài liệu ôn luyện và đề thi thử JLPT Thi N5
Tài liệu ôn luyện và đề thi thử JLPT Thi N5
TÀI LIỆU ÔN LUYỆN VÀ ĐỀ THI THỬ JLPT N5 Phần từ vựng: khoảng 800 từ. Học hết 25 bài Mina no Nihongo, vốn từ vựng của bạn có thể lên đến 1000 từ, nếu có...
Từ khóa

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh