Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh

Hotline: 090 808 2288 - 093 898 2028

Email: nhatngu.nsx@gmail.com

Chủ tịch tập đoàn Kyokawai – ông Kiso Kenzo có buổi gặp gỡ học viên

Đồng phục học sinh Nhật Bản

Đồng phục học sinh Nhật Bản
Đồng phục học sinh Nhật Bản
Đối với Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh: Đồng phục học sinh thể hiện truyền thống của nhà trường. Rất nhiều trường mong muốn sử dụng đồng phục trường...
Từ khóa

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh