Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh

Hotline: 090 808 2288 - 093 898 2028

Email: nhatngu.nsx@gmail.com

Chủ tịch tập đoàn Kyokawai – ông Kiso Kenzo có buổi gặp gỡ học viên

Buổi đầu phỏng vấn lớp Du học Điều dưỡng

Phỏng Vấn Buổi Đầu Lớp Du Học Điều Dưỡng Nhật Bản
Phỏng Vấn Buổi Đầu Lớp Du Học Điều Dưỡng Nhật Bản
Ngày 24/08/2017 Tập đoàn y khoa Nhật Bản có buổi phỏng vấn đầu tiên đối với các bạn học viên lớp du học nhật chuyên ngành Điều Dưỡng.
Từ khóa

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh