Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh

Hotline: 090 808 2288 - 093 898 2028

Email: nhatngu.nsx@gmail.com

Chủ tịch tập đoàn Kyokawai – ông Kiso Kenzo có buổi gặp gỡ học viên

Chủ tịch tập đoàn Kyokawai – ông Kiso Kenzo ghé thăm học viên

Chủ tịch tập đoàn Kyokawai – ông Kiso Kenzo có buổi gặp gỡ học viên
Chủ tịch tập đoàn Kyokawai – ông Kiso Kenzo có buổi gặp gỡ học viên
Ngày 19/10/2017 Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh vinh dự được tiếp đón chủ tịch tập đoàn Chủ tịch tập đoàn Kyokawai – ông Kiso Kenzo tới thăm và có buổi gặp...
Từ khóa

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh