Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh

Hotline: 090 808 2288 - 093 898 2028

Email: nhatngu.nsx@gmail.com

Chủ tịch tập đoàn Kyokawai – ông Kiso Kenzo có buổi gặp gỡ học viên

Robot không thể thay thế điều dưỡng viên tại Nhật

Robot Không thể thay thế công việc của Điều dưỡng viên tại Nhật Bản
Robot Không thể thay thế công việc của Điều dưỡng viên tại Nhật Bản
ROBOT KHÔNG THỂ THAY THẾ ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI NHẬT BẢN! Robot dù có thông minh đến mấy đi chăng nữa thì cũng không thể thay thế được con người đặc biệt trong...
Từ khóa

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh