Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh

Hotline: 090 808 2288 - 093 898 2028

Email: nhatngu.nsx@gmail.com

Chủ tịch tập đoàn Kyokawai – ông Kiso Kenzo có buổi gặp gỡ học viên

BỘ TÀI LIỆU ÔN LUYỆN VÀ ĐỀ THI THỬ JLPT N3

BỘ TÀI LIỆU ÔN LUYỆN VÀ ĐỀ THI THỬ JLPT N3
BỘ TÀI LIỆU ÔN LUYỆN VÀ ĐỀ THI THỬ JLPT N3
Giới hạn kiến thức JLPT N3 Phần từ vựng: khoảng 3750 từ. Về từ vựng, các bạn nên học theo giáo trình Mina no Nihongo trung cấp. Với khoảng 1200 từ vựng ở Mina...
Từ khóa

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh