Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh

Hotline: 090 808 2288 - 093 898 2028

Email: nhatngu.nsx@gmail.com

Hội thảo định hướng nghề nghiệp.


Du Học Nhật Bản CN Điều dưỡng và hội thảo định hướng nghề nghiệp

Du Học Nhật Bản CN Điều dưỡng và hội thảo định hướng nghề nghiệp

17/08/2017 - 9:37 AMadmin
HỘI THẢO HƯỚNG NGHIỆP DU HỌC NHẬT BẢN TẠI TRƯỜNG TC Y TẾ SÓC TRĂNG Học Trung Cấp, Cao Đẳng cũng như Đại Học tại Việt Nam không hẳn là lựa chọn hàng đầu...

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh