Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh

Hotline: 090 808 2288 - 093 898 2028

Email: nhatngu.nsx@gmail.com

Tin tức & Hoạt động


Chúc mừng học viên khóa I đạt kết quả Visa kỳ bay tháng 4/2018

Chúc mừng học viên khóa I đạt kết quả Visa kỳ bay tháng 4/2018

10/03/2018 - 12:25 PMadmin
Xin chúc mừng các bạn Du học sinh Nhật Bản Khóa 1 chuyên ngành Điều Dưỡng của Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh