Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh

Hotline: 090 808 2288 - 093 898 2028

Email: nhatngu.nsx@gmail.com

tiếng nhật


BỘ TÀI LIỆU ÔN LUYỆN VÀ ĐỀ THI THỬ JLPT N3

BỘ TÀI LIỆU ÔN LUYỆN VÀ ĐỀ THI THỬ JLPT N3

31/10/2017 - 2:09 PMadmin
Giới hạn kiến thức JLPT N3 Phần từ vựng: khoảng 3750 từ. Về từ vựng, các bạn nên học theo giáo trình Mina no Nihongo trung cấp. Với khoảng 1200 từ vựng ở Mina...

Bản quyền 2017: Tất cả bản quyền thuộc về Trường Nhật Ngữ Ngôi Sao Xanh